23 maja 2019 | Aneta Czarnecka-Teuchmann

Audyt prawno-podatkowy struktury zagranicznej

Audyt prawno-podatkowy struktury zagranicznej, której ostatecznym beneficjentem – UBO („Ultimate Beneficial Owner”) jest osoba fizyczna, posiadająca polską rezydencję podatkową w celu określenia potencjalnych obszarów ryzyka związanych z regulacjami unijnymi i polskimi dotyczącymi zagranicznych spółek kontrolowanych – CFC („Controlled Foreign Company”) oraz systemu raportowania przez banki – CRS („Common Reporting System”).