23 maja 2019 | Aneta Czarnecka-Teuchmann

Projekt wniesienia do spółki z siedzibą na Gibraltarze praw i obowiązków polskiej sp.k.

Nowatorski projekt wniesienia aportem do spółki zagranicznej z siedzibą na Gibraltarze ogółu praw i obowiązków polskiej spółki komandytowej posiadającej nieruchomości na terytorium Polski. Gibraltar jako terytorium zależne Wielkiej Brytanii, posiadał (i będzie posiadał w okresie przejściowym po BREXIT do dnia 31 grudnia 2020 roku), status kraju przynależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i korzystając m.in. z przywileju nabywania nieruchomości lub udziałów w spółkach posiadających nieruchomości na terenie RP bez konieczności uzyskania zezwolenia ministra spraw wewnętrznych i administracji.