23 maja 2019 | Aneta Czarnecka-Teuchmann

Stworzenie struktury spółek

Stworzenie struktury składającej się z działającej operacyjnie polskiej spółki komandytowej, posiadającej holdingową spółkę zagraniczną pełniącą funkcję komplementariusza, przy założeniu, że taka struktura może stosować korzystne zapisy zawarte w Umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej pomiędzy Polską, a Maltą.