23 maja 2019 | Aneta Czarnecka-Teuchmann

Zmiana rezydencji podatkowej

Zmiana rezydencji podatkowej (często mylonej ze zmianą obywatelstwa) osoby fizycznej, prowadzącej działalność wykraczającą swym zasięgiem poza lokalny rynek i możliwą do wykonywania z każdego miejsca na świecie, przy użyciu środków komunikacji na odległość oraz nie wymagającej stałego pobytu w kraju obywatelstwa przez minimum 183 dni w roku (programista, twórca projektów architektonicznych, trener rozwoju osobistego etc.). Osoby fizyczne, które są w stanie spełnić określone warunki uzyskania dodatkowej rezydencji podatkowej, mogą korzystać z takiej opcji w krajach posiadających specjalne programy rządowe wspierające możliwość rozliczania dochodów przez obcokrajowców. Najbardziej przyjazne w tym zakresie dla naszych klientów są kraje, które oferują tzw. „ordinary residence” tj. Malta i Cypr.