Anna Oleksiewicz


Jest liderem praktyki prawa w obszarze infrastruktury i energetyki.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywała doradzając w toku realizacji inwestycji kluczowych dla polskiego sektora infrastrukturalnego. Od kilku lat wspiera zamawiających oraz wykonawców w procesie przygotowania, realizacji oraz rozliczenia inwestycji, zajmując się prawem cywilnym, energetycznym, administracyjnym oraz prawem zamówień publicznych.

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Odbyła aplikację sądową przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.