Łukasz Kotarba

Dyrektor Działu Infrastruktury i Postępowań Spornych, radca prawny

Dyrektor Działu Infrastruktury i Postępowań Spornych i radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w doradztwie prawnym, związanym z realizacją inwestycji infrastrukturalnych oraz budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem sporów sądowych związanych z procesem inwestycyjnym.

 

Doradza Klientom w toku bieżącej działalności gospodarczej, rozwiązując złożone problemy wymagające komplementarnej wiedzy oraz doświadczenia z wielu gałęzi prawa, jak również zwykłe, bieżące problemy. Doradza Klientom także w sprawach z zakresu prawa energetycznego.

 

Posiada bogate doświadczenie procesowe – reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych.

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie ukończył Podyplomowe Studia Zamówień Publicznych. Aplikację radcowską odbył przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Świadczy usługi prawne w języku polskim oraz angielskim.