| Edyta Sikorska-Gałecka

Doradztwo prawne na rzecz Inżyniera Projektu nadzorującego modernizację linii kolejowej nr 59

partner, head of claim management, radca prawny

Bieżące doradztwo prawne na rzecz inżyniera projektu, zarządzającego oraz sprawującego nadzór nad realizacją inwestycji Rewitalizacja linii kolejowej nr 59 na odcinku Chryzanów – granica państwa, ze szczególnym uwzględnieniem analizy i oceny roszczeń kontraktowych. Wsparcie w zakresie rozstrzygnięć dotyczących umów podwykonawczych oraz sporządzenia i opiniowania bieżącej korespondencji kontraktowej dla zadania inwestycyjnego; wartość inwestycji realizowanej w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC – 90 mln zł.