Doradztwo prawne przy zawieraniu międzynarodowej umowy dystrybucyjnej

Doradztwo prawne na rzecz jednego z największych polskich producentów napojów bezalkoholowych przy zawieraniu złożonej umowy dystrybucyjnej z kontrahentem mającym siedzibę na terenie Federacji Rosyjskiej, przy zastosowaniu reguł Incoterms, Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) oraz prawa obcego, w tym przeprowadzenie pełnego procesu negocjacyjnego.