| Anna Oleksiewicz

Doradztwo przy budowie drogi ekspresowej S61

wspólnik zarządzający, adwokat

Doradztwo prawne w ramach realizacji inwestycji pn. Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Budzisko (gr. państwa) realizowanej w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC, obejmujące w szczególności administrowanie roszczeniami, w tym analizę okoliczności roszczeniowych zgodnie z klauzulami poszczególnych Warunków Kontraktu, sporządzanie i opiniowanie korespondencji kontraktowej dotyczącej bieżących zagadnień związanych z realizacją kontraktu; wartość inwestycji – około 400 mln PLN.