Kompleksowe doradztwo prawne na rzecz podmiotu z branży medycznej

Doradztwo prawne na rzecz podmiotu z branży medycznej działającego w formie spółki kapitałowej, zatrudniającego około 600 osób; analizy dotyczące bieżących problemów pojawiających się w związku ze świadczeniem usług zdrowotnych oraz innych związanych z prowadzeniem działalności leczniczej; reprezentowanie w licznych sporach sądowych związanych z roszczeniami dotyczącymi nadwykonań z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych i braku zapłaty za nadwykonania przez Narodowy Fundusz Zdrowia.