Przygotowanie analizy prawnej związanej z tzw. ustawą prądową

Przygotowanie analizy prawnej w przedmiocie możliwych trybów dochodzenia roszczeń w związku z tzw. ustawą prądową, której celem wprowadzenia było ustabilizowanie cen energii elektrycznej w 2019 roku dla odbiorców końcowych, wobec przewidywań istotnego ich wzrostu. Ocena możliwości żądania przez odbiorcę końcowego, z powołaniem się na przepisy ustawy, stosowania niższych cen energii elektrycznej, mimo braku działań ze strony przedsiębiorstwa energetycznego.