| Anna Oleksiewicz

Reprezentacja w postępowaniu administracyjnym i sądowym dot. kar nałożonych przez Prezesa URE

wspólnik zarządzający, adwokat

Doradztwo prawne oraz reprezentacja w postępowaniu administracyjnym oraz sądowym dotyczącym kar pieniężnych nałożonych przez Prezesa URE w związku z niezastosowaniem się przedsiębiorców do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii, wprowadzonych na podstawie przepisów Prawa energetycznego.