Bankowość i finanse 

Engineering Consulting

Swobodnie poruszamy się w procesie pozyskiwania finansowania. Wesprzemy Cię w realizacji Twoich projektów pomagając zapewnić ich finansowanie lub sprawdzając czy warto zainwestować w dane przedsięwzięcie.

 

Działamy w obszarze doradztwa technicznego na rzecz banków komercyjnych, banków inwestycyjnych, instytucji finansowych, instytucji rynku instrumentów dłużnych, a także funduszy inwestycyjnych, podmiotów z sektora PE/VC, spółek publicznych oraz przedsiębiorców i spółek poszukujących finansowania.

 

Nasza usługa łącząca doradztwo techniczne i prawne zapewni Ci możliwość uzyskania odpowiedzi na istotne pytania dotyczące finansowanej inwestycji lub przekona podmioty finansujące do zaangażowania się w Twój projekt jednocześnie oszczędzając Twój czas i budżet.

Oferujemy:

  • usługi inżynierskie na rzecz banków i innych instytucji finansowych lub kredytobiorców, w tym pełnienie roli inżyniera kredytodawcy lub audytora technicznego kredytobiorcy oraz monitoring realizacji kontraktów budowlanych,
  • przygotowanie / weryfikację analiz rynkowych na potrzeby transakcji finansowych,
  • ocenę ryzyka związaną z pozyskaniem lub rozliczaniem bezzwrotnych środków UE dla inwestycji współfinansowanych przez banki i instytucje finansowe.