ESG & Sustainability 

Engineering Consulting

Twój komfort jest dla nas kluczowy. Rozumiemy jak trudno odnaleźć się wśród zawiłości ESG & Sustainability. Pomożemy Ci przeanalizować sprawę i przygotować pełną dokumentację prawną i techniczną.

 

Oferujemy usługi na rzecz podmiotów prywatnych, grup kapitałowych, instytucji finansowych, w tym m.in. banków, funduszy Private Equity, funduszy nieruchomościowych, emitentów instrumentów zrównoważonego finansowania (m.in. zielonych obligacji), w zakresie przeprowadzania analiz, audytów oraz doradztwa dotyczącego technicznych obszarów działalności, w szczególności w zakresie analiz technicznych dotyczących Taksonomii UE oraz aktów delegowanych, w tym dotyczących technicznych kryteriów kwalifikacji.

 

Ściśle współpracujemy z zarządami spółek oraz z departamentami ESG / Sustainability wspierając je we wszystkich obszarach technicznych dotyczących ESG oraz Sustainability (zrównoważonego rozwoju).

 

Oferujemy:

  • audyty i doradztwo ESG w obszarach technicznych w tym pomoc w weryfikacji technicznych kryteriów kwalifikowalności w ramach Taksonomii UE.