Nieruchomości 

Engineering Consulting

Dynamiczne zmiany ekonomiczne niezaprzeczalnie intensywnie wpływają na obszar nieruchomości.

 

Łącząc ekspertów z różnych dziedzin pomożemy Ci wypracować strategiczne podejście do zmieniających się okoliczności oraz zapewnimy efektywne rozwiązania prawne i techniczne np. dotyczące zrównoważonego budownictwa.

 

Oferujemy kompleksową obsługę prawną i techniczną w zakresie obrotu nieruchomościami oraz szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego.

Oferujemy:

  • analizy warunków technicznych nieruchomości w kontekście przyszłych inwestycji,
  • identyfikację i ocenę ryzyka technicznego w ramach due dillience transakcji nieruchomościowych,
  • wsparcie w zakresie przygotowania raportów oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzanie konsultacji społecznych w ramach procedury oddziaływania na środowisko dla inwestycji,
  • pełnienie roli inwestora zastępczego,
  • monitoring realizacji kontraktów budowlanych dla inwestycji nieruchomościowych,
  • przygotowanie specjalistycznych opinii technicznych na potrzeby sporów i arbitrażu oraz mediacji i ugód kontraktowych i sądowych w kontekście realizowanych inwestycji nieruchomościowych,
  • doradztwo techniczne i kosztowe w zakresie roszczeń kontraktowych w tym analizę zasadności, metodyki wyceny i udokumentowania roszczenia oraz wsparcie w procesie negocjacji roszczenia,
  • przygotowanie innych analiz technicznych na zlecenie Inwestora lub głównego wykonawcy projektów nieruchomościowych.