Ochrona środowiska

Legal Advisory

Ochrona środowiska to kwestia ważna nie tylko z etycznego punktu widzenia. To również coraz bardziej skomplikowane regulacje prawne, w których możesz potrzebować wsparcia.

 

Obsługujemy zarówno jednostki samorządowe, jak również przedsiębiorstwa i osoby prywatne. W naszych działaniach stawiamy na efekt. Rzetelnie analizujemy każdą z powierzonych nam spraw i nie obawiamy się nawet tych wyjątkowo skomplikowanych. Wierzymy, że nie ma sytuacji bez wyjścia.

 

Naszym celem jest zapewnienie Ci poczucia bezpieczeństwa prawnego. Uwzględnimy Twój najlepiej pojęty interes oraz cele regulacji wprowadzonych dla ochrony zasobów przyrody. Zaufaj nam – wypracowanie relacji win-win jest możliwe.

Oferujemy:

  • identyfikację ryzyk z zakresu ochrony środowiska w ramach procesu inwestycyjnego (ze szczególnym uwzględnieniem projektów infrastrukturalnych),
  • doradztwo w zakresie prowadzenia prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej,
  • pomoc prawną we wszelkich aspektach gospodarki odpadami,
  • doradztwo przy uzyskiwaniu pozwoleń środowiskowych,
  • weryfikację zgodności działania z regulacjami z zakresu prawa ochrony środowiska,
  • doradztwo w toku uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • wsparcie w postępowaniach administracyjnych oraz sądowych związanych z oddziaływaniem na środowisko.