Prawo oświatowe

Doświadczenie w prowadzeniu spraw oświatowych pozwala nam świadczyć realną, praktyczną pomoc. 

 

Prawo oświatowe nadal może wydawać się niszową specjalizacją, jednak – stale przybiera na znaczeniu. Coraz popularniejsze staje się szkolnictwo prywatne, a również i szkolnictwo państwowe spotyka się z szeregiem wyzwań. Wsparcie profesjonalistów pozwala uniknąć wielu zbędnych trudności i znacznie zwiększa poczucie prawnego bezpieczeństwa.

 

Zapewniamy pomoc prawną organom prowadzącym szkoły i przedszkola oraz nauczycielom. Klientów wspieramy zarówno w toku skomplikowanych procesów oświatowo – administracyjnych, jak i na etapie sporów. Nie działamy automatycznie, a podjęcie jakichkolwiek działań poprzedza dokładna analiza. Dzięki indywidualnemu podejściu do każdej ze spraw i szybkiej reakcji na powierzony nam problem prawny, zapewniamy skuteczną pomoc, dostosowaną do okoliczności sprawy.

 

Oferujemy:

  • porady prawne w zakresie prawa oświatowego, karty nauczyciela i dotacji oświatowych,
  • opinie prawne dotyczące prawa oświaty,
  • reprezentację przed organami administracji publicznej i jednostkami samorządu terytorialnego,
  • reprezentację przed sądami cywilnymi, pracy i administracyjnymi,
  • sporządzanie dokumentacji w zakresie prawa oświatowego – statutów, regulaminów itp.,
  • doradztwo w zakresie postępowań kontrolnych,
  • stałą obsługę prawną organów prowadzących, szkoły, przedszkola itp.