Rozwiązywanie sporów

Legal Advisory

Szczerze wierzymy, że nie ma sporu, którego nie dałoby się rozwiązać.

 

Udzielimy Ci wsparcia w doprowadzeniu do zakończenia nawet wyjątkowo nieoczywistych sporów. Prowadzenie procesów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz postępowań administracyjnych to jedna z naszych wiodących specjalizacji. Etap, na którym znajduje się Twoja sprawa nie ma dla nas znaczenia.

 

Równocześnie doskonale rozumiemy, że obecność w sądzie może być dla Ciebie stresująca. Najpierw rozważymy więc wszystkie możliwości polubownego zakończenia sprawy, kierując się Twoim najlepszym interesem. Jeśli okaże się to niemożliwe, profesjonalnie przeprowadzimy Cię przez całą drogę sądową. Przejmiemy wszelkie formalności, tak abyś mógł skupić się na sprawach Twoich i Twojej firmy. My zajmiemy się resztą.

 

Kancelarii, które zapewniają profesjonalną reprezentację przed sądami jest wiele. My nie oferujemy wyłącznie prowadzenia spraw sądowych – oferujemy realną, wieloaspektową pomoc, mierzoną licznymi sukcesami naszych Klientów.

Oferujemy:

  • ocenę stanu faktycznego oraz dostępnej dokumentacji sprawy,
  • identyfikację ryzyk oraz wstępną ocenę szans powodzenia w sporze,
  • opracowanie koncepcji postępowania w sporze sądowym, w tym kompleksową współpracę celem doboru optymalnej strategii działania,
  • analizę dotychczasowej praktyki oraz właściwego orzecznictwa,
  • wsparcie oraz reprezentację na każdym etapie sporu,
  • sygnalizację możliwości lub konieczności wcześniejszego zakończenia sporu – odpowiednio do dynamiki oraz przebiegu prowadzonego sporu,
  • wsparcie w procesie zakończenia sporu – przy egzekwowaniu świadczeń lub zobowiązań na rzecz Klienta.