Kolejny odcinek Via Carpatia z udziałem Hoogells

Kolejny odcinek Via Carpatia z udziałem kancelarii Hoogells!

 

S19 na odcinku Haćki – węzeł Bielsk Podlaski Zachód (z węzłem) z odcinkiem drogi krajowej nr 66 do istniejącej drogi krajowej nr 19 oraz na odcinku węzeł Bielsk Podlaski zachód (bez węzła) – węzeł Boćki (z węzłem), to najnowsza inwestycja infrastrukturalna w portfolio Hoogells.

 

Nasi prawnicy wspierają Inżyniera Kontraktu, którym w tej inwestycji jest firma inżynierska DTŚ S.A. Funkcją DTŚ S.A. jest pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem.

 

DNA projektu:

  • wartość inwestycji – 325,98 mln PLN
  • lata realizacji 2022-2024
  • inwestycja realizowana w systemie Projektuj i buduj
  • 9 km – długość odcinka
  • 2 węzły drogowe (Bielsk Podlaski Północ i Bielsk Podlaski Zachód)
  • 7 wiaduktów
  • 2 przejścia dla zwierząt
  • 7 przepustów ekologicznych (dla małych zwierząt i płazów)
  • 1 Obwód Utrzymania Drogowego

 

Po stronie Hoogells nadzór nad projektem realizuje Edyta Sikorska – Gałecka – gratulujemy i życzymy powodzenia!