Zespół Hoogells rośnie w siłę

W październiku do grona prawników kancelarii dołączyła adwokat Agnieszka Borawska. Agnieszka wspiera zespół claim management przy obsłudze projektów infrastrukturalnych.

 

Agnieszka Borawska specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, w szczególności w zakresie realizacji inwestycji budowlanych, obrotu nieruchomościami oraz w sprawach dotyczących ochrony środowiska. Ponadto specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie postępowań sądowych, administracyjnych, w tym sporów powstałych w procesie realizacji inwestycji budowlanych.

 

Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze procesu likwidacji szkód majątkowych na rzecz spółek prawa handlowego, w szczególności podmiotów świadczących usługi leasingu.

Ceny materiałów budowlanych szybują, a stare umowy bez waloryzacji

Stal budowlana, kruszywa, beton, asfalty, paliwa płynne, czy aluminium – to materiały i surowce kluczowe dla inwestycji infrastrukturalnych. Obecnie notowane są znaczne wzrosty cen materiałów budowlanych, co wpływa na rzeczywisty koszt robót budowlanych. Jest to duży problem dla wykonawców.

 

O konsekwencjach takiego stanu rzeczy dla realizacji projektów infrastrukturalnych i dla samych wykonawców pisze dziś na portalu prawo.pl Bolesław Szyłkajtis, head of infrastructure w Hoogells.

 

Zapraszamy do lektury!

 

Czytaj więcej tutaj