Ceny materiałów budowlanych szybują, a stare umowy bez waloryzacji

Stal budowlana, kruszywa, beton, asfalty, paliwa płynne, czy aluminium – to materiały i surowce kluczowe dla inwestycji infrastrukturalnych. Obecnie notowane są znaczne wzrosty cen materiałów budowlanych, co wpływa na rzeczywisty koszt robót budowlanych. Jest to duży problem dla wykonawców.

 

O konsekwencjach takiego stanu rzeczy dla realizacji projektów infrastrukturalnych i dla samych wykonawców pisze dziś na portalu prawo.pl Bolesław Szyłkajtis, head of infrastructure w Hoogells.

 

Zapraszamy do lektury!

 

Czytaj więcej tutaj