USA DESK – biznes w USA

Doskonale rozumiemy jakim wyzwaniem dla polskich przedsiębiorców jest rozpoczynanie działalności w USA i zdecydowanie możemy Ci w tym pomóc. Wyróżnia nas doświadczenie, ponadprzeciętny standard oferowanej obsługi, efektywność i doskonała znajomość realiów biznesowych w USA i tamtejszego rynku. W naszym zespole posiadamy prawników, świadczących usługi doradztwa prawnego na terenie USA.
 
Dobrze wiemy, że pierwszym krokiem do sukcesu w biznesie jest odpowiednia strategia. Od tego wszystko się zaczyna. Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne na etapie rozpoczynania działalności gospodarczej w USA. Otrzymujesz kompletne rozwiązanie z zastosowaniem holistycznego podejścia do przedstawionych zagadnień prawnych.
 
Kluczem do sukcesu w biznesie są także zaufani doradcy. Od tego wiele zależy. Dlatego też proponujemy szereg działań na etapie prowadzenia przez Ciebie działalności w USA wykraczających poza klasyczne doradztwo, przy zapewnieniu bezpieczeństwa prawnego i stabilności proponowanych rozwiązań.
 
Stawiamy na efekty, doskonale rozumiejąc przy tym amerykańskie realia biznesowe i amerykański system prawny. Wszystko to w dbałości o Twoje bezpieczeństwo prawne z zachowaniem pragmatycznego podejścia do proponowanych rozwiązań.

Oferujemy:

 • doradztwo w zakresie doboru formy prawnej dla działalności gospodarczej na terenie USA;
 • doradztwo w zakresie zakładania, rejestracji i obsługi spółek, a także innych podmiotów prawa amerykańskiego;
 • doradztwo prawne w zakresie przeniesienia własności udziałów / akcji /ogółu praw i obowiązków spółek, a także innych podmiotów prawa amerykańskiego;
 • doradztwo prawne w zakresie zmiany struktury/przekształcenia spółek prawa amerykańskiego;
 • doradztwo kontraktowe w zakresie przygotowywania, weryfikowania, negocjowania umów w obrocie gospodarczym z podmiotami amerykańskimi oraz zagranicznymi, w tym przy zastosowaniu CISG oraz reguł Incoterms;
 • negocjacje;
 • doradztwo prawne w zakresie bieżącej obsługi podmiotów prawa amerykańskiego,
 • obsługę korporacyjną w zakresie tworzenia ładu korporacyjnego, realizacji uprawnień przysługujących wspólnikom / akcjonariuszom / członkom organów osób prawnych;
 • obsługę sporów zarówno na etapie przedprocesowym, jak i procesowym, w tym ocenę stanu faktycznego i dokumentacji sprawy, identyfikację ryzyk oraz wstępną ocenę szans powodzenia w sporze, opracowanie strategii procesowej, wsparcie oraz reprezentację na każdym etapie sporu;
 • doradztwo prawne w zakresie transakcji finansowania projektów i inwestycji (Project Finance), w tym w zakresie finansowania konsorcjalnego, finansowania nieruchomości, refinansowania aktywów;
 • doradztwo prawne w zakresie przygotowania dokumentacji zabezpieczeń.
 • doradztwo prawne w zakresie ubiegania się o wizy biznesowe i pracownicze, doradztwo w zakresie zmiany statusu imigracyjnego.