USA DESK – działalność w PL

Doskonale rozumiemy jakim wyzwaniem dla zagranicznych przedsiębiorców jest rozpoczynanie działalności w Polsce i zdecydowanie możemy Ci w tym pomóc. Wyróżnia nas doświadczenie, ponadprzeciętny standard oferowanej obsługi, efektywność i doskonała znajomość realiów biznesowych w Polsce i tutejszego rynku.
 
Dobrze wiemy, że pierwszym krokiem do sukcesu w biznesie jest odpowiednia strategia. Od tego wszystko się zaczyna. Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne na etapie rozpoczynania działalności gospodarczej w Polsce. Otrzymujesz kompletne rozwiązanie z zastosowaniem holistycznego podejścia do przedstawionych zagadnień prawnych.
 
Kluczem do sukcesu w biznesie są także zaufani doradcy. Od tego wiele zależy. Dlatego też proponujemy szereg działań na etapie prowadzenia przez Ciebie działalności w Polsce wykraczających poza klasyczne doradztwo, przy zapewnieniu bezpieczeństwa prawnego i stabilności proponowanych rozwiązań.
 
Stawiamy na efekty, doskonale rozumiejąc przy tym polskie realia biznesowe. Wszystko to w dbałości o Twoje bezpieczeństwo prawne z zachowaniem pragmatycznego podejścia do proponowanych rozwiązań.

Oferujemy:

 • doradztwo w zakresie doboru formy prawnej dla działalności gospodarczej na terenie Polski;
 • doradztwo w zakresie zakładania, rejestracji i obsługi spółek, a także innych podmiotów prawa polskiego;
 • doradztwo prawne na każdym etapie transakcji M&A – od sporządzenia NDA, LoI, teasera inwestycyjnego, poprzez przeprowadzenie badania legal due diligence, wypracowanie optymalnego modelu struktury transakcji (łącznie z zakładanym exit scenario), a następnie implementację zakładanej struktury transakcji oraz czynności w ramach post-merger integration;
 • doradztwo prawne w zakresie przeniesienia własności udziałów / akcji /ogółu praw i obowiązków spółek, a także innych podmiotów prawa polskiego;
 • doradztwo prawne w zakresie przekształcenia jednoosobowej działalności / spółek, łączenia, podziału spółek prawa handlowego;
 • doradztwo kontraktowe w zakresie przygotowywania, weryfikowania, negocjowania umów w obrocie gospodarczym z podmiotami polskimi oraz zagranicznymi, w tym przy zastosowaniu CISG oraz reguł Incoterms;
 • obsługę korporacyjną w zakresie tworzenia ładu korporacyjnego, realizacji uprawnień przysługujących wspólnikom / akcjonariuszom / członkom organów osób prawnych, obsługę posiedzeń zarządu i zgromadzeń wspólników, konstruowanie dokumentacji korporacyjnej w tym uchwał, protokołów, regulaminów, pełnomocnictw oraz wniosków, a także wdrażanie wewnętrznych procedur;
 • obsługę sporów zarówno na etapie przedprocesowym, jak i procesowym, w tym ocenę stanu faktycznego i dokumentacji sprawy, identyfikację ryzyk oraz wstępną ocenę szans powodzenia w sporze, opracowanie strategii procesowej, wsparcie oraz reprezentację na każdym etapie sporu;
 • doradztwo prawne w zakresie transakcji finansowania projektów i inwestycji (Project Finance), w tym w zakresie finansowania konsorcjalnego, finansowania nieruchomości, refinansowania aktywów;
 • wsparcie w pozyskiwaniu finansowania dłużnego, w szczególności usługi doradztwa prawnego w zakresie emisji obligacji;
 • doradztwo prawne w zakresie przygotowania dokumentacji zabezpieczeń.