Agnieszka Dudko-Romańczuk

Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów działających w obszarze energetyki, w tym energetyki odnawialnej, a także w obsłudze inwestycji drogowych i kolejowych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw administracyjnych, sądowoadministracyjnych oraz sądowych. 

 

Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelarii prawnej zajmującej się obsługą operatora systemu przesyłowego, doradzając m.in. w zakresie ustanawiania służebności przesyłu oraz na etapie realizacji inwestycji liniowych (linii elektroenergetycznych). Reprezentowała przedsiębiorców w postępowaniach administracyjnych przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki w sprawach spornych dotyczących odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, a także uczestniczyła w procesie powołania operatora systemu dystrybucyjnego dla wiodącego przedsiębiorstwa energetycznego w Polsce.

 

Doradza również przedsiębiorcom w zakresie zamówień publicznych, wspierając ich zarówno na etapie ubiegania się o zamówienie publiczne, jak i w toku jego realizacji.

 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2015 roku członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Zarówno studia, jak i aplikację radcowską ukończyła z wyróżnieniem.