Anna Karczewska

Anna Karczewska, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Wspiera zespół Kancelarii w wykonywaniu bieżących czynności z zakresu obsługi klientów oraz czynności administracyjnych w obsłudze prawnej podmiotów realizujących i nadzorujących wykonywanie inwestycji budowlanych. Zajmuje się sporządzaniem i analizą projektów umów, pism i innych dokumentów prawnych związanych z bieżącą działalnością kancelarii.