Bartosz Witan

Student IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Interesuje się prawem cywilnym, gospodarczym oraz medycznym.

 

Wspomaga prawników w wykonywaniu bieżących zadań dla klientów, zajmuje się opracowywaniem zagadnień prawnych na podstawie obowiązujących przepisów, bieżącym monitorowaniem zmian w prawie a także przeszukiwaniem orzecznictwa. Wykonuje również prace administracyjne wspierając pracę kancelarii.

Moje specjalizacje

Brak powiązanych specjalizacji.