Jacek Krajewski

of counsel, radca prawny

Doradza w zakresie usług związanych ze stosowaniem prawa energetycznego i funkcjonowaniem systemu elektroenergetycznego, jak również w zakresie umów związanych z procesami inwestycyjnymi.

 

Jest m.in. współautorem ustawy Prawo energetyczne i rozporządzeń wykonawczych oraz uczestniczył w opiniowaniu kolejnych nowelizacji powyższych aktów. Był stałym ekspertem Ministra Przemysłu i Handlu ds. prawa energetycznego, był także stałym członkiem Zespołu do spraw obsługi prac Sejmu w okresie rozpatrywania projektu ustawy Prawo energetyczne, a także członkiem Zespołu Ekspertów ds. Opracowania Przepisów Wykonawczych do Projektu Ustawy Prawo Energetyczne. Był i pozostaje założycielem i członkiem Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, Stowarzyszenia Energii Odnawialnej oraz Stowarzyszenia na rzecz wspierania inicjatyw popularyzujących i promujących źródła odnawialne energii.

 

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim w Warszawie. Posiada licencję syndyka masy upadłości.

Moje specjalizacje