Katarzyna Skumiał

Specjalizuje się w doradztwie prawnym na rzecz podmiotów gospodarczych z branży produkcyjnej i budowlanej, a także na rzecz podmiotów prowadzących placówki oświatowe (przedszkola i szkoły).

 

W szczególności doradza Klientom Kancelarii w sprawach dotyczących ich bieżącej działalności m.in. w zakresie zawierania wszelkich umów (w tym umów sprzedaży towarów, marketingowych, świadczenia usług edukacyjnych), weryfikacji i aktualizacji regulacji wewnętrznych placówek oświatowych, udziela również wsparcia w zakresie spraw pracowniczych i regulacji oświatowych.

 

W swojej karierze zawodowej świadczyła również usługi w zakresie bieżącej obsługi prawnej oraz zastępstwa procesowego dla przedsiębiorców z sektora energetyki (energetyka konwencjonalna i OZE) oraz budownictwa. W szczególności doradzała Klientom przy prowadzeniu budowlanego procesu inwestycyjnego, w tym przy inwestycjach o znaczącym oddziaływaniu na środowisko. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych w sprawach z zakresu nieruchomości oraz sporów gospodarczych, a także postępowań administracyjnych.

 

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.