Klaudia Osiniak

Wspiera zespół Kancelarii w wykonywaniu bieżących czynności z zakresu obsługi klientów oraz czynności administracyjnych w obsłudze prawnej podmiotów realizujących i nadzorujących wykonywanie inwestycji budowlanych. Zajmuje się sporządzaniem i analizą projektów umów, pism i innych dokumentów prawnych związanych z bieżącą działalnością kancelarii.

 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.