Małgorzata Strąk

Doradza Klientom w przygotowaniu i realizacji projektów z obszaru infrastruktury liniowej (drogowej i kolejowej), w szczególności  opartych na warunkach kontraktowych FIDIC, a także kontraktów z obszaru energetyki. Specjalizuje się w prowadzeniu negocjacji z podmiotami publicznymi i prywatnymi.

 

Małgorzata ma wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze projektów budowlanych, które zdobyła obsługując przez lata kontrakty zarówno po stronie zamawiającego publicznego, inżyniera kontraktu, projektanta jak i po stronie wykonawcy robót. Dodatkowo, specjalizuje się w rozstrzyganiu roszczeń kontraktowych, począwszy od bieżącego wsparcia kontraktu, poprzez ich obronę lub dochodzenie przed sądami powszechnymi.

 

Uczestniczyła z sukcesem w wielu ugodach sądowych zawieranym przed sądem, przede wszystkim z podmiotami powiązanymi ze Skarbem Państwa.

 

Ponadto jest specjalistą w zakresie rozwiązywania sporów, mediacji, a także postępowań sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań, prawa spółek, prawa budowlanego i kontraktów opartych na warunkach kontraktowych FIDIC.

 

W 2015 r. z wyróżnieniem obroniła rozprawę doktorską pt. „Wpływ Warunków Kontraktowych międzynarodowego systemu FIDIC na procedury administracyjnoprawne w zakresie inwestycji infrastrukturalnych.” w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, zdobywając tytuł doktora nauk prawnych.

 

Jest członkiem OIRP w Warszawie oraz członkiem SIDIR.