Michał Wojciechowski

Head of public procurement, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

 

Jest specjalistą w zakresie krajowego oraz unijnego prawa zamówień publicznych oraz szeroko rozumianych umów w procesie inwestycyjnym.

 

Zajmuje się przygotowywaniem i opiniowaniem dokumentacji przetargowej oraz bieżącym doradztwem na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentacji klientów w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi. Świadczy doradztwo także na etapie realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania.

 

Kompleksowo doradza w realizacji projektów infrastrukturalnych i inwestycyjnych, w szczególności na rzecz partnerów prywatnych, w tym przedsiębiorców międzynarodowych.

 

Jest współprzewodniczącym Sekcji Prawa Zamówień Publicznych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz członkiem Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych.

 

Prelegent podczas szkoleń i warsztatów z zakresu prawa zamówień publicznych, wykładowca studiów podyplomowych oraz autor publikacji.

 

Obsługuje klientów w języku polskim i angielskim. Przed dołączeniem do zespołu kancelarii Hoogells zdobywał doświadczenie w renomowanych polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych.