Paulina Jakubowska

Associate i radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie przygotowywania, weryfikowania i negocjowania złożonych umów w obrocie gospodarczym, w tym międzynarodowym.

 

Posiada bogate doświadczenie przy przeprowadzeniu transakcji handlowych, w tym międzynarodowych o dużym stopniu skomplikowania i wysokiej wartości kontraktowej.  Z powodzeniem reprezentuje Klientów w procesie negocjacyjnym dotyczącym umów sprzedaży towarów przy zastosowaniu Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) oraz reguł Incoterms.

 

Ponadto, specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie postępowań sądowych dotyczących sporów inwestycyjnych, w tym o roboty budowlane oraz uczestniczy w obsłudze projektów infrastrukturalnych – drogowych i kolejowych.

 

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, gdzie otrzymała tytuł Najlepszego Absolwenta w 2014 r. Zarówno studia, jak i aplikację radcowską ukończyła z wyróżnieniem. Posługuje się biegle językiem angielskim.