Weronika Jędrzejewska

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz prawie umów, w szczególności związanych z procesem budowlanym. Reprezentuje zarówno wykonawców, jak i zamawiających przed Krajową Izbą Odwoławczą.

 

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w polskich i międzynarodowych kancelariach, a także jako prawnik wewnętrzny w jednej z wiodących firm na rynku budowlanym.

 

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

 

Doradza podmiotom w języku polskim i angielskim.