Wojciech Gunia

Wojciech Ł. Gunia LL.M. MBA specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa budowlanego. Ponadto zajmuje się sprawami z zakresu prawa nieruchomości, prawa handlowego, prawa gospodarczego, prawa własności intelektualnej, prawa IT i prawa umów. Poza doradztwem w zakresie prawa polskiego zajmuje się także doradztwem na gruncie prawa niemieckiego.

 

W ramach swojej praktyki zawodowej prowadził i doradzał zarówno w zakresie inwestycji budowlanych odnośnie do obiektów kubaturowych (reprezentując w licznych sprawach zarówno inwestora, generalnego wykonawcę, jak i podwykonawców), obiektów liniowych (m.in. przy realizacji trasy S14 czy przy realizacji linii 400 kV Chełm – Lublin Systemowa), jak i obiektów modułowych (zarówno w konstrukcji stalowej, jak i w konstrukcji drewnianej). Prowadził i doradzał w realizacji inwestycji budowlanych realizowanych w Niemczech w oparciu przepisy prawa niemieckiego w zakresie zamówień dotyczących inwestycji budowlanych.

 

Ponadto ukończył kierunek Administracja na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie oraz jest absolwentem Szkoły Prawa Niemieckiego prowadzonej przy Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Uniwersytetem Ruprechta-Karola w Heidelbergu i Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji.

 

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublin oraz ukończył magna cum laude prawo na Westfälische Wilhelms-Universität w Münster Dodatkowo ukończył studia podyplomowe na kierunku Master of Business Administration.

 

Współautor komentarza do ustawy Prawo budowlane, autor publikacji z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego i prawa budowlanego, jak również tłumacz publikacji niemieckojęzycznych.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas praktyk w kancelariach w Lublinie i w Warszawie oraz podczas pracy jako In-house Lawyer.