19 września 2019 |

#NowePZP – Sejm uchwalił nową ustawę

11 września 2019 r. Sejm uchwalił nowe Prawo zamówień publicznych. Ustawa trafi teraz do Senatu, a jej wejście w życie planowane jest na 1 stycznia 2021 r.

Jakie zmiany nas czekają?

 

  • Pojawienie się rozwiązań, kładących nacisk na lepsze przygotowanie zamówienia;
  • Wprowadzenie uproszczeń proceduralnych – w szczególności do zamówień o wartości poniżej progów unijnych;
  • Zwiększenie konkurencyjności i dostępu do rynku zamówień;
  • Zrównoważenie pozycji zamawiających i wykonawców;
  • Większa transparentność postępowań;
  • Propozycja mechanizmu pozasądowego rozwiązywania sporów;
  • Zmiany dotyczące umów o zamówienia publiczne, w tym regulacja waloryzacji kontraktów.

Zapraszamy także do śledzenia kolejnych, cotygodniowych wpisów z cyklu #nowePZP i zapoznania się z poprzednimi. Informowaliśmy już o zmianach

w systematyce ustawy i w przepisach ogólnych.

Mogą Cię zainteresować: