Marcin Dziewierski

junior associate, aplikant adwokacki

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Aplikant adwokacki, członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z renomowanych kancelarii, gdzie świadczył usługi prawne na rzecz przedsiębiorców z branży budowlanej zaangażowanych w realizację inwestycji publicznych.

 

W ciągu 5-letniej praktyki zajmował się m.in. sporami na tle żądania waloryzacji wynagrodzenia (nadzwyczajna zmiana wysokości kosztów robót budowlanych, wpływ COVID-19 oraz wojny na Ukrainie), konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych, jakości wykonanych robót, żądania zapłaty bezpośredniej, roszczeń o zapłatę kar umownych czy odstąpienia od umowy. Niejednokrotnie sprawy te były osadzone w specyfice kontraktów zawartych przy użyciu wzorców FIDIC.

 

Udzielał klientom pomocy prawnej na etapie doradztwa kontraktowego, jak i w toku postępowań sądowych.

 

Celująco obronił pracę magisterską pt.: „Gwarancja zapłaty w umowie o roboty budowlane”, przygotowaną pod kierunkiem prof. M. Kalińskiego.

 

W kadencji 2021/2022 r. wiceprezes studenckiego Koła Naukowego Prawa Cywilnego przy Uniwersytecie Warszawskim.

 

Autor artykułu naukowego pt.: „Podmioty uprawnione do złożenia wniosku dekretowego na podstawie art. 7 ust. 1 Dekretu warszawskiego. Problem posiadania gruntu przez właściciela.”, który został opublikowany w VIII Zeszytach Cywilistycznych KNPC Lege Artis.

 

Moje specjalizacje

Brak powiązanych specjalizacji.