Paweł Siwy

Senior associate i adwokat w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Współpracował z renomowanymi polskimi i zagranicznymi kancelariami prawniczymi. Ekspert w dziedzinie prawa korporacyjnego, prawa zobowiązań, prawa pracy oraz doradztwa regulacyjnego, tworzenia procedur i compliance.

 

Specjalizuje się w tworzeniu regulaminów oraz procedur, a także przeprowadzania audytów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw i innych jednostek organizacyjnych. Zajmuje się bieżącą obsługą prawną, w szczególności z zakresu prawa korporacyjnego, prawa zobowiązań oraz prawa pracy – w tym w zakresie tworzenia i opiniowania dokumentów oraz regulacji zgodnych z potrzebami i specyfikacją obsługiwanych organizacji. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi transakcji M&A i obsługi inwestycyjnej, m.in. transakcji typu share deal, asset deal oraz venture capital – posiada w swym portfolio wiele zakończonych sukcesem projektów związanych z optymalizacją form prowadzonej działalności z uwzględnieniem potrzeb rynkowych oraz biznesowych Klientów.

 

Jest autorem wielu publikacji poruszających zagadnienia funkcjonowania spółek oraz funkcjonowania i finansowania organizacji pozarządowych.

 

Od 2016 r. zarejestrowany w bazie kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem.