Edyta Sikorska-Gałecka

partner, head of claim management, radca prawny

Partner, head of claim management, radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Zarządza zespołem adwokatów i radców prawnych, świadczących usługi doradztwa prawnego w obszarze pozyskiwania i realizacji kontraktów infrastrukturalnych.

 

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej generalnych wykonawców zarówno w obszarze prawa zamówień publicznych, jak i w zakresie obsługi prawnej realizowanych projektów drogowych, kolejowych, kubaturowych. Posiada bogate doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej firm budowlanych w zakresie doradztwa prawnego na rzecz wewnętrznych struktur organizacyjnych spółek, (tj. dział administracji, HR, komunikacji, finansów czy zakupów).

 

Posiada również wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów nadzorujących realizację projektów infrastrukturalnych, w szczególności opartych o warunki kontraktowe FIDIC, w szczególności w zakresie budowy dróg ekspresowych, budowy i modernizacji linii kolejowych, modernizacji dworców kolejowych.

 

Wspiera inwestorów zarówno w procesie wyboru generalnych wykonawców, jak również w procesie nadzoru nad sposobem realizacji prowadzonych inwestycji budowlanych.

 

Zakres usług prawnych (realizowanych na rzecz zamawiających publicznych, prywatnych, podmiotów nadzorujących realizację inwestycji infrastrukturalnych, generalnych wykonawców) obejmuje w szczególności: sporządzanie, opiniowanie dokumentacji przetargowych, wsparcie w procesie analizy ryzyk wymaganych dla oszacowania składanych ofert, reprezentowanie interesów Klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą, pomoc w prowadzeniu korespondencji na linii zamawiający – wykonawca w toku postępowań przetargowych, wsparcie w procesie negocjowania umów z podwykonawcami, dostawcami i usługodawcami, weryfikację umów zawieranych z podwykonawcami angażowanymi do realizacji prac w ramach nadzorowanych realizacji infrastrukturalnych, wsparcie w procesie analizy okoliczności uzasadniających procedowanie roszczeń, sporządzanie roszczeń generalnych wykonawców, opiniowanie roszczeń kierowanych wobec inwestorów, opracowywanie aneksów, porozumień zawieranych na linii zamawiający – generalny wykonawca, zamawiający – konsultant nadzorujący projekty budowlane.