Energetyka 

Engineering Consulting

W dobie dynamicznego rozwoju sektora energetycznego rozumiemy, jak trudno nadążyć nad zmianami i wymaganiami rynku a jednocześnie realizować niezbędne inwestycje infrastrukturalne w sektorze energetycznym w czasach rosnących kosztów i przy ograniczeniach budżetowych.

 

Naszym priorytetem jest, aby nasi Klienci mogli podejmować decyzje z odpowiednim wyprzedzeniem i odpowiednio przygotować proces inwestycyjny w tym dynamicznie rozwijającym się sektorze.

 

Łącząc usługę doradztwa prawnego i technicznego ograniczamy ryzyko wzrostu kosztów lub opóźnień lub strat jakie często towarzyszą inwestycją infrastrukturalnym.

Oferujemy:

 • identyfikację i ocenę ryzyka technicznego dla projektów infrastrukturalnych dotyczących realizacji inwestycji infrastrukturalnych sektora energetycznego,
 • analizę techniczną przepisów techniczno–budowlanych, wytycznych oraz dokumentów kontraktowych i budowlanych dla projektów sektora energetycznego,
 • wsparcie w zakresie przygotowania raportów oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzanie konsultacji społecznych w ramach procedury oddziaływania na środowisko,
 • analizy warunków technicznych nieruchomości w kontekście planowanych infrastrukturalnych inwestycji energetycznych,
 • pełnienie roli inwestora zastępczego,
 • monitoring realizacji kontraktów budowlanych / projektów infrastrukturalnych sektora energetycznego,
 • przygotowanie specjalistycznych opinii technicznych na potrzeby sporów i arbitrażu oraz mediacji i ugód kontraktowych i sądowych dla projektów infrastrukturalnych sektora energetycznego,
 • doradztwo techniczne i kosztowe w zakresie roszczeń kontraktowych w tym analiza zasadności, metodyki wyceny i udokumentowania roszczenia oraz wsparcie w procesie negocjacji roszczenia,
 • przygotowanie innych analiz technicznych na zlecenie Inwestora lub głównego wykonawcy dla projektów infrastrukturalnych sektora energetycznego,
 • analizę źródeł dostępnych bezzwrotnych lub preferencyjnych źródeł finansowania projektów inwestycyjnych w sektorze energetycznym,
 • przygotowanie lub weryfikację poprawności wniosków o dofinansowanie UE projektów infrastrukturalnych w sektorze energetycznym,
 • doradztwo w procesie wdrażania i rozliczania projektów infrastrukturalnych w sektorze energetycznym dofinansowywanych z środków UE (w tym weryfikację kwalifikowalności wydatków i zgodności realizacji projektów z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych oraz modyfikacje zakresu i fazowanie projektów).