Kontrakty handlowe

Legal Advisory

Oferujemy kompleksową pomoc prawną na etapie przygotowywania, negocjowania, zawierania, jak i stosowania umów handlowych, w tym w obrocie międzynarodowym.

 

Wspieramy naszych Klientów w zakresie prowadzonej przez nich działalności we wszystkich sektorach gospodarki, w tym także w branży produkcyjnej obejmującej eksport i import towarów.

 

Posiadamy także unikalne doświadczenie w zakresie międzynarodowych kontraktów handlowych zawieranych z partnerami zarówno z Europy, jak i spoza niej, przy stosowaniu przepisów prawa międzynarodowego, w tym umów międzynarodowych, międzynarodowych zwyczajów handlowych, czy też instytucji międzynarodowego prawa transportowego.

 

Wyróżnia nas doświadczenie oraz ponadprzeciętny standard oferowanej obsługi prawnej. Stawiamy na efekty, doskonale rozumiejąc przy tym międzynarodowe realia biznesowe, a wszystko to w dbałości o bezpieczeństwo prawne naszych Klientów.

 

Szczególną wagę przykładamy do procesu negocjacyjnego warunków umownych w celu wypracowania rozwiązań najbardziej optymalnych dla Klienta, a jednoczenie akceptowalnych przez każdą ze stron, przy zachowaniu maksymalnego zabezpieczenia interesów reprezentowanej przez nas strony.

Oferujemy:

  • kompleksowe wsparcie Klientów na każdym z etapów transakcyjnych przy zachowaniu biznesowego podejścia do przeprowadzanej transakcji,
  • przygotowywanie, weryfikację i negocjowanie umów, w tym: umów dostawy / sprzedaży surowców i materiałów, umów dystrybucyjnych, umów agencyjnych, umów dotyczących wdrożenia i serwisu systemów IT, umów z obszaru logistyki (transport, spedycja, umowy leasingu i najmu samochodów), umów świadczenia usług doradczo – konsultingowych, umów w zakresie własności intelektualnej i znaków towarowych, umów związanych z rozbudową i modernizacją zakładów produkcyjnych (umowy o roboty budowlane, umowy dostawy maszyn),
  • przygotowywanie, weryfikację i negocjowanie umów przy zastosowaniu Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) oraz reguł Incoterms,
  • doradztwo prawne w zakresie optymalizacji finansowania zawieranych umów,
  • doradztwo pokontraktowe obejmujące wsparcie prawne w całym procesie realizacji umowy, z uwzględnieniem identyfikacji ryzyk.