Doradztwo prawne przy realizacji projektu budowy systemu kogeneracji

Doradztwo prawne przy realizacji projektu budowy systemu kogeneracji, w tym weryfikacja umowy z Instytucją Wdrażającą i przygotowanie umowy z Inwestorem Zastępczy. Wartość kontraktowa – ponad 26 mln zł.