Doradztwo korporacyjne

Legal Advisory

Kluczem do sukcesu w biznesie jest odpowiednia strategia.

 

To od niej wszystko się zaczyna. Dlatego też proponujemy szereg działań wykraczających poza zwykłe doradztwo. Jest ono jedynie elementem prowadzonej przez nas całościowej analizy biznesowej. Nie proponujemy wyłącznie działania – stawiamy na efekty. Otrzymujesz kompletne rozwiązanie, wskazujące konkretny kierunek rozwoju Twojego przedsiębiorstwa.

 

Naszymi Klientami są zarówno grupy kapitałowe o skomplikowanych strukturach korporacyjnych, jak i przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Nasze bogate portfolio to nie przypadek. Wyróżnia nas doświadczenie, ponadprzeciętny standard oferowanej obsługi i efektywność. Wszystko to w dbałości o Twoje bezpieczeństwo prawne i stabilność proponowanych rozwiązań.

 

Rozumiemy też, jak ważny dla Ciebie jest czas – w biznesie to przecież najcenniejsza waluta. Przejmiemy Cię od Ciebie wszystkie formalności i o ile to tylko możliwe, nie będziemy zadręczać Cię rozważaniami teoretycznymi. Pozostaniemy jednak w pełnej gotowości do ugaszenia nagłych pożarów, które jak wiesz – w biznesie nie są przecież rzadkością.

Oferujemy:

  • zakładanie, rejestrację i obsługę oraz przeniesienie własności udziałów / akcji /ogółu praw i obowiązków spółek, a także innych podmiotów prawa polskiego,
  • przekształcanie jednoosobowej działalności / spółek, łączenie, podział spółek prawa polskiego,
  • obsługę korporacyjną podmiotów polskich i zagranicznych – tworzenie ładu korporacyjnego, realizacja uprawnień przysługujących wspólnikom / akcjonariuszom / członkom organów osób prawnych, obsługę posiedzeń zarządu i zgromadzeń wspólników, konstruowanie dokumentacji korporacyjnej w tym uchwał, protokołów, regulaminów, pełnomocnictw oraz wniosków, a także umów handlowych z kontrahentami oraz wdrażanie wewnętrznych procedur,
  • likwidację spółek prawa polskiego,
  • audyty prawno-podatkowe spółek prawa polskiego,
  • aktualizacje danych spółek polskich w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (od dnia 13 października 2019 roku),
  • audyty prawno-podatkowe struktur międzynarodowych pod kątem regulacji CFC / CRS,
  • zakładanie i obsługę spółek zagranicznych,
  • likwidację spółek i innych podmiotów zagranicznych.