Partnerstwo publiczno-prywatne

Legal Advisory

Partnerstwo publiczno-prywatne otwiera szerokie możliwości współpracy pomiędzy podmiotami z sektora publicznego i prywatnego. 

 

Pomożemy Ci je efektywnie wykorzystać. Wyróżnia nas nie tylko doskonałe przygotowanie teoretyczne, ale przede wszystkim – praktyczna znajomość mechanizmów obecnych w sektorze zamówień publicznych i biznesie. To połączenie sprawia, że nasi Klienci, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, zyskują bezcenne poczucie, że powierzyli swoje interesy w dobre ręce.

 

Nasze bogate doświadczenia w realizacji dużych i skomplikowanych projektów, wskazują, że partnerstwo publiczno-prywatne to niezwykle perspektywiczna forma współpracy. Dla odpowiedniego wykorzystania szans, które daje niezbędna jest jednak ekspercka wiedza. Udzielimy Ci profesjonalnego wsparcia niezależnie od etapu, na którym znajduje się przetarg lub realizacja projektu.

 

Nastawienie na realizację celu, brak obaw przed wdrażaniem nieszablonowych działań i rozwiązania szyte na miarę konkretnego zagadnienia – jeśli przyświecają Ci podobne wartości, z przyjemnością przeprowadzimy Cię przez cały proces realizacji projektu w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Oferujemy:

  • profesjonalną ocenę prawną ryzyk związanych z przygotowaniem i udziałem w przedsięwzięciach PPP,
  • rekomendacje optymalnych struktur i modeli prawnych projektów PPP,
  • wsparcie w tworzeniu SPV,
  • reprezentację wykonawcy na etapie postępowania przetargowego, w tym udział w negocjacjach,
  • przygotowanie postępowania o wybór partnera prywatnego lub koncesjonariusza oraz wsparcie podmiotu publicznego na etapie prowadzonego postępowania,
  • opracowanie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym i umów koncesji,
  • szkolenia z zakresu PPP.