Projekty infrastrukturalne i budowlane

Legal Advisory

Bądź pewien, że stuprocentowo angażujemy się w każdą z prowadzonych spraw. 

 

W pełni rozumiemy, że Twoim priorytetem jest bezpiecznie przebrnięcie przez ogrom formalności związanych z realizacją projektów infrastrukturalnych i  budowlanych, z jednoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa finansowego inwestycji.

 

Działamy efektywnie, odciążając naszych partnerów maksymalnie. Przejmujemy wszelkie prawne aspekty realizacji projektu. Pozostajemy do pełnej dyspozycji aż do momentu zakończenia inwestycji.

 

Nasze bogate portfolio pozwoliło na wypracowanie strategii działania przynoszącej naszym Klientom wymierne rezultaty. Dzięki temu zyskujesz przewagę nad swoją konkurencją.

 

Oferujemy:

 • opracowanie strategii przygotowania i realizacji inwestycji z uwzględnieniem ryzyk potencjalnych roszczeń́, zmian umów, robót dodatkowych czy wydłużenia czasu realizacji umowy,
 • doradztwo w przygotowaniu wewnętrznych dokumentów i procedur kontraktowych,
 • doradztwo na etapie pozyskiwania decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji,
 • doradztwo w sprawach związanych z pozyskiwaniem nieruchomości pod planowaną inwestycję,
 • sporządzanie projektów pism/prowadzenie korespondencji kontraktowej,
 • identyfikację niespójności, niejasności lub błędów w umowie w zestawieniu z prawem polskim / procedurami prawnymi – identyfikacja oraz neutralizacja prawnych zagrożeń kontraktowych,
 • przygotowanie, negocjacje oraz analizę umów, aneksów i porozumień́, wypowiedzeń́, w szczególności w zakresie podwykonawstwa,
 • identyfikację okoliczności roszczeniowych oraz przygotowanie i administrację roszczeń́ kontraktowych,
 • analizę i rozwiązywanie bieżących problemów prawnych związanych z realizacją kontraktu,
 • wsparcie podczas procedowania odbiorów końcowych,
 • ocenę roszczeń́ odszkodowawczych, w tym z tytułu kar umownych pozostałych do rozliczenia lub naliczonych po zakończeniu inwestycji,
 • udział w postępowaniach mediacyjnych, arbitrażowych lub sądowych,
 • doradztwo w zakresie roszczeń́ zgłaszanych z tytułu gwarancji i rękojmi.