| Edyta Sikorska-Gałecka

Przebudowa dworca kolejowego Gdańsk Główny

partner, head of claim management, radca prawny

Doradztwo prawne na rzecz podmiotu pełniącego funkcję Inżyniera Projektu w ramach realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa dworca kolejowego Gdańsk Główny.” Zapewniamy świadczenie pomocy prawnej przy zarządzaniu i pełnieniu nadzoru nad realizacją projektu opartego na warunkach kontraktowych FIDIC. W ramach obsługi prawnej Inżyniera Projektu analizujemy i rozstrzygamy roszczenia kierowane przez Wykonawcę robót budowlanych, sporządzamy opinie prawne odnośnie możliwości modyfikacji umowy o roboty budowlane, analizujemy umowy podwykonawcze, przedstawiamy rekomendacje w zakresie zasadności akceptacji podwykonawcy i/lub zgłoszenia sprzeciwu Inwestora; wartość robót budowlanych – 99 mln zł.