Kompleksowe wsparcie prawne w okresie zawieszenia zajęć

Kompleksowe wsparcie prawne w okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych przez Ministra Edukacji Narodowej z powodu pandemii koronawirusa, m.in. w zakresie nowych obowiązków placówek oświatowych, związanych ze zdalnym nauczaniem, prawidłowości i zasadności pobierania czesnego w okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, renegocjacji i rozwiązania umów z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz tych placówek.