Bieżące kompleksowe wsparcie fundacji prowadzącej placówki oświatowe

Bieżące kompleksowe wsparcie fundacji prowadzącej placówki oświatowe (przedszkole oraz szkołę podstawową) w zakresie m.in.  przygotowania szeregu umów o świadczenie usług edukacyjnych, wprowadzania zmian i aktualizowania postanowień zawartych w aktach wewnętrznych placówek oświatowych, prawidłowości rozliczania przyznanych dotacji, spraw pracowniczych.