Nieruchomości

Legal Advisory

Rynek nieruchomości jest niezwykle dynamiczny i wymaga pewnego działania. Zapewniamy Państwu strategiczne podejście i efektywne rozwiązania prawne w obszarze nieruchomości komercyjnych i prywatnych.  Łącząc ekspertów z różnych dziedzin prawa, w tym w zakresie nieruchomości,  bankowości i finansów, prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych, zapewniamy kompleksowe doradztwo i dopasowanie do zmieniającego się szybko otoczenia prawnego.

 

Doradzamy w pełnym zakresie transakcji związanych z nieruchomościami. Oferujemy kompleksową obsługę prawną w zakresie obrotu nieruchomościami oraz szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego. Obsługujemy zarówno inwestorów na rynku budowlanym jak i deweloperów, wynajmujących i najemców, podmioty zainteresowane nabyciem nieruchomości i właścicieli gruntów czy nieruchomości.

 

Prowadzimy w pełni analizę prawną nieruchomości (due diligence) oraz pomagamy w usunięciu przeszkód prawnych dotyczących stanu prawnego nieruchomości. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, aby zapewnić wsparcie prawne na każdym etapie procesu inwestycyjnego, począwszy od projektowania przez budowę, utrzymanie i zarządzanie nieruchomościami do zbycia / zakupu oraz obsługę potransakcyjną.

Oferujemy:

 • obsługę prawną przy transakcji sprzedaży i nabycia nieruchomości komercyjnych,
 • badanie stanu prawnego (analiza due diligence) nieruchomości,
 • obsługę prawną transakcji najmu nieruchomości komercyjnych w tym umowy najmu, dzierżawy, o zarządzanie nieruchomością, oraz wszelkich czynności w procesie komercjalizacji powierzchni,
 • analizę prawną i sporządzanie umów: o generalne wykonawstwo, o roboty budowlane typu „fit-out”, umów o prace projektowe, deweloperskich i umów z podwykonawcami,
 • obsługę prawną i wsparcie w pozyskaniu finansowania nabycia i zagospodarowania nieruchomości, w szczególności w zakresie finansowania nabycia nieruchomości biurowych, logistycznych, handlowych i innych – zarówno z wykorzystaniem długu bankowego, jak i obligacyjnego,
 • obsługę prawną dotyczącą transakcji refinansowania nabycia aktywów nieruchomościowych,
 • ochronę interesu prawnego klientów, poprzez dobór adekwatnych form zabezpieczeń dotyczących lewarowanych transakcji nieruchomościowych oraz ich właściwą strukturyzację i implementację,
 • obsługę prawną postępowań przetargowych na roboty budowlane oraz doradztwo prawne przy negocjowaniu i realizacji kontraktów budowlanych,
 • wsparcie w procesie planowania procesu budowy i zagospodarowania nieruchomości,
 • reprezentację w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych,
 • doradztwo w toku uzyskiwania decyzji i pozwoleń,
 • reprezentację w sporach sądowych i arbitrażowych dotyczących nieruchomości i kontraktów budowlanych.