Fuzje i Przejęcia (M&A)

Legal Advisory

Stosujemy holistyczne podejście do transakcji fuzji i przejęć (M&A).

 

Działamy na rzecz właścicieli przedsiębiorstw, inwestorów branżowych, funduszy PE/VC, funduszy nieruchomościowych, instytucji finansowych – zarówno po stronie nabywającego / przejmującego, jak i zbywającego / przejmowanego.

 

Ściśle współpracujemy – i na życzenie Klienta, koordynujemy – działania doradców finansowych, podatkowych, banków inwestycyjnych, funduszy PE/VC oraz innych podmiotów zaangażowanych w transakcje M&A.

 

Cechuje nas szeroka i praktyczna wiedza w zakresie prawa spółek handlowych oraz prawa zobowiązań, a także dogłębna wiedza w zakresie w prawa bilansowego, rachunkowej metody przeprowadzania transakcji M&A oraz podatkowych aspektów transakcji fuzji i przejęć.

 

Nasze interdyscyplinarne kompetencje oraz kompleksowe podejście prawne, pozwalają nam budować wartość dodaną dla naszych Klientów.

 

Przyjmujemy rolę lidera projektu – zapewniamy Klientom brak niepokrytych obszarów kompetencyjnych w trakcie realizacji transakcji M&A oraz jej niezakłócone przeprowadzenie i zamknięcie.

 

Zabezpieczenie prawnego interesu Klientów jest dla nas celem nadrzędnym, a podejmowane przez nas działania przyjmują formę nadzoru właścicielskiego na każdym etapie transakcji – od badania legal due diligence, poprzez strukturyzowanie transakcji, jej implementację, na post-merger integration kończąc.

Oferujemy:

  • wsparcie Klientów w przeglądach opcji strategicznych – w tym w zakresie zbycia / nabycia aktywów restrukturyzowanych,
  • kompleksowe doradztwo prawne na każdym etapie transakcji M&A – od sporządzenia NDA, LoI, teasera inwestycyjnego, poprzez przeprowadzenie badania legal due diligence, wypracowanie optymalnego modelu struktury transakcji (łącznie z zakładanym exit scenario), a następnie implementację zakładanej struktury transakcji oraz czynności w ramach post-merger integration,
  • wsparcie Klientów w transakcjach połączenia, podziału, wydzielenia spółek, nabycia udziałów / akcji / ZCP / przedsiębiorstwa,
  • przeprowadzanie badań legal due diligence, oraz koordynację pracy dedykowanych doradców podatkowych w ramach M&A tax due diligence,
  • przygotowanie pełnej dokumentacji transakcyjnej, w tym umowy (instrumenty) zabezpieczające, w oparciu o wcześniej wypracowaną strukturę prawną transakcji,
  • wsparcie Klientów w całym okresie negocjacji i aktywne w tych negocjacjach uczestnictwo,
  • reprezentację Klientów w postępowaniach przed organami nadzoru (KNF), np. w odniesieniu do podmiotów licencjonowanych,
  • prowadzenie stosownych procedur dotyczących koncentracji przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK),
  • wsparcie Klientów w zapewnianiu finasowania (refinansowania) transakcji, z wykorzystaniem finansowania dłużnego, kapitałowego, mezzanine.