Ochrona środowiska 

Engineering Consulting

Ochrona środowiska i klimatu to kwestie, które pośrednio wpływają na wszystkie planowane i realizowane obecnie inwestycje, niezależnie od sektora gospodarki.

 

W pełni rozumiemy konieczność ograniczenia lub uniknięcia negatywnego wpływu inwestycji infrastrukturalnych na środowisko oraz zmiany klimatu. Dlatego chętnie pomożemy Ci w procedurze oceny oddziaływania na środowisko lub oceniając już przeprowadzony proces oceny i konsekwencje jakie z niego wynikają dla inwestycji.

 

Łącząc nasze kompetencje prawne i inżynierskie możemy nie tylko pomóc w złożeniu odpowiednich dokumentów formalno-prawnych, czy reprezentować Cię przed organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska, ale również przygotować sam raport oddziaływania na środowisko lub zaproponować rozwiązanie techniczne mitygujące lub kompensujące negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko, ludzi oraz klimat.

Oferujemy:

  • wsparcie w zakresie przygotowania raportów oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzanie konsultacji społecznych w ramach procedury oddziaływania na środowisko,
  • ocenę wypełnienia technicznych wymagań wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • identyfikację i ocenę ryzyka technicznego dla projektów infrastrukturalnych w kontekście uwarunkowań środowiskowych i klimatycznych,
  • analizy przepisów techniczno – budowlanych, wytycznych oraz dokumentów kontraktowych i budowlanych w kontekście wymagań środowiskowych.